Prawo nieruchomości:

pośrednik szczerbowski

Strefa Klienta

Jak przebiega współpraca z biurem GTM w zakresie pośrednictwa

 
Schemat współpracy


Klient zleca nam sprzedaż lub wynajem nieruchomości

Kontaktujemy się i umawiamy na spotkanie.
(przesyłamy mailem materiały informacyjne)

Ustalamy zakres usługi i jej koszt.

Ustalamy stan faktyczny i prawny nieruchomości

Prowadzimy akcję promocyjną

Kojarzymy klienta z kupującym

Kompletujemy niezbędne dokumenty, świadczymy dodatkowe usługi doradcze

Finalizujemny transakcjęJaki rodzaj umowy pośrednictwa wybrać?

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, umowa pośrednictwa musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa określa zakres świadczonej usługi, zasady współpracy stron oraz wynagrodzenie pośrednika.

Naszym klientom dajemy wybór spośród dwóch rodzajów umów: umowy otwartej albo umowy "na wyłączność". Umowa otwarta umożliwia Państwu zawieranie podobnych umów z innymi agencjami nieruchomości. Na podstawie umowy "na wyłączność", nasze biuro posiada wyłączność w sprzedaży Państwa nieruchomości (jednak nie wylucza to możliwości sprzedaży bezpośredniej).

Tabela porównawcza umów pośrednictwa
rodzaj umowy plusy minusy
umowa otwarta + możliwość zawarcia podobnej umowy z innymi biurami - biuro inwestuje mniej środków w promocję oferty

- wyższy koszt usługi
umowa z zatrzeżeniem wyłączności
+ większe zaangażowanie biura w promocję oferty

+ niższy koszt usługi

+ umowa z jednym biurem ułatwia komunikację i przepływ dokumenów
 

 


Usługa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, regulowane przez ustawę o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.10.102.651 j.t.), może być wykonywane jako działalność zawodowa, wyłącznie przez pośrednika w obrocie nieruchomościami, któremu minister infrastruktury nadał licencję zawodową. Tryb nadania licencji i warunki jej uzyskania określa również wspomniana ustawa.

Usługa pośrednictwa, w ogólnym ujęciu, polega na wykonywaniu przez pośrednika w obrocie nieruchomościami czynności zmierzających do zawarcia przez inne osoby umów:
1) nabycia lub zbycia praw do nieruchomości;
2) nabycia lub zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej;
3) najmu lub dzierżawy nieruchomości albo ich części;
4) innych niż określone w pkt 1-3, mających za przedmiot prawa do nieruchomości lub ich
części.

 

 
Strona główna | Sprzedaż | Doradztwo | Zarządzanie nieruchomościami | Zgłoś ofertę | Praca | Kontakt

Sprzedaż Mieszkania - Domy - Działki - Lokale

GTM Nieruchomości, ul. Lniana 8, Toruń, tel.: (56) 655 67 17, kom.: 515 078 445

Partnerzy: ogłoszenia nieruchomości

O biurze kontakt sprzedaż wynajem zarządzanie nieruchomościami doradztwo